PLF Nord – udvikling af professionelle læringsfællesskaber

 

Seks kommuner – Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø og Mariagerfjord – er gået sammen om kompetenceudviklingsforløbet PLF Nord, hvori der udvikles professionelle læringsfællesskaber som fundament til at styrke samarbejdskulturen og øge fokus på elevernes læring og trivsel. Dafolo A/S er hovedleverandør af konsulentydelser i forbindelse med projektet.

 

Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med kr. 10.970.000.

 

Frem til 2019 skal omkring 1.500 lærere, pædagoger og skoleledere fra kommunerne på efteruddannelse. De skal lære at arbejde tættere og bedre sammen mod det samme mål: elevernes læring og trivsel.

 

I Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt skal skoleledelserne og forvaltningen deltage i projektet, og i Hjørring og Mariagerfjord deltager lærere og pædagoger. På Læsø deltager både skoleledelse, lærere og pædagoger.


Projektet finder sted fra august 2016, dog deltager Mariagerfjord først fra august 2017.

 

Kompetenceudviklingsforløbet PLF Nord vil have fokus på, at samarbejdet mellem lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningen bliver et professionelt læringsfælleskab. Hermed er intentionen at understøtte hele det kollegiale fælleskab – fra klasseværelset og skoledistriktet og helt ind i mødelokalerne på forvaltningen – til øget fælles fokus på elevernes læring og trivsel. Det er i alt sin enkelhed, hvad et professionelt læringsfællesskab går ud på. Indsatsen forløber i det fælles projekt for alle de fem kommuner samt et ledelsesspor og et undervisningsspor. 

 

Download folder om baggrunden for PLF Nord 

 

 

 

|