Aktiviteter i undervisningssporet

Teamsparringer

Teamsparringerne finder sted ca. en gang hvert halve år, dvs. fire gange i alt for undervisningsteam. Teamkoordinatorteam deltager i seks sparringer i hele forløbet. På sparringerne italesættes fremskridt hen imod og udfordringer ved at arbejde mere målrettet med elevernes læring inden for projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data. Sparringerne varetages af en konsulent fra Dafolo A/S.

 

Netværksmøder

Netværksmøderne i undervisningssporet finder sted ca. en gang hvert halve år. Her mødes repræsentanter fra Hjørring, Læsø og Mariagerfjord og videndeler erfaringer med projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

 

 

|