Aktiviteter i det fælles projekt

Opstartskonference 2016

Til denne konference blev projektet PLF Nord formelt i gang. Formiddagen byder på et fælles oplæg, hvor deltagerne introduceres til forskningsinformeret viden om visioner, værdier og normer for samarbejde i team. I forlængelse heraf arbejder deltagerne i team med at italesættes visioner, værdier og normer for arbejdet i professionelle læringsfællesskaber. Desuden øves deltagerne i anvendelsen af konkrete redskaber til udvikling og afklaring af visioner, værdier og normer.

 

Ledere fra Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt samt ledere, lærere og pædagoger fra Læsø deltager i konferencen tirsdag den 2. august 2016. Se programmet for den 2. august her.

 

Ledere, lærere og pædagoger fra Hjørring deltager i konferencen mandag den 8. august 2016. Se programmet for den 8. august her.

 

Ledere, lærere og pædagoger fra Mariagerfjord deltager i opstartskonference i maj og juni 2017.

 

Videndelingskonference 2017

År 2 i PLF Nord skydes i gang med en videndelingskonference, der afholdes over to dage - hver enkelt kommune deltager kun en dag. Her samles deltagere for at videndele på tværs af kommuner og derved kvalificere den videre udvikling lokalt.

 

Ledere, lærere og pædagoger fra Læsø og Hjørring deltager i konferencen fredag den 4. august 2017. 

 

Ledere fra Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt samt ledere, lærere og pædagoger fra Mariagerfjord deltager i konferencen torsdag den 10. august 2017.


 

Netværksmøder

Netværksmøderne i det fælles spor finder sted ca. en gang hvert halve år. Her mødes repræsentanter fra de deltagende kommuner og videndeler erfaringer med projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

 

I projektet er der lagt op til, at deltagerne udnytter det potentiale, som projektets tværkommunale dimension indeholder. Gennem videndeling af erfaringer fra før og undervejs i projektet kan deltagerne inspirere hinanden til forbedret praksis. Og ved at formidle egne erfaringer bibringes øget refleksion over egen praksis for den enkelte. 

 

 

|