Deltagende kommuner

Der er i de enkelte kommuner allerede igangsat en række tiltag på forskellige niveauer i skolevæsnet, der dels fungerer som udgangspunkt for den enkelte kommunes deltagelse i projektet, og dels skal være en del af det erfaringsgrundlag, som kan inspirere og kvalificere processen i andre kommuner.

 

Kommunerne arbejder alle med overordnede strategier for det lokale skolevæsen, men sammenhængen i de kommunale indsatser varierer alt efter lokale udfordringer, der søges løst. Projektet om udvikling af professionelle læringsfællesskaber skal medvirke til at skabe og styrke det fundament, fremtidige indsatser og den pædagogiske praksis generelt skal bygges på.

 

I Hjørring har man fra forvaltningens side igangsat formuleringen af et fælles sprog, som tager udgangspunkt i ideerne bag professionelle læringsfællesskaber. Dette skal sikre et fælles fundament for alle pædagogiske medarbejdere på kommunens skoler. Kommunen ønsker med deltagelsen i projektet at sikre, at medarbejderne i undervisningssporet får øget ejerskab til dette fælles sprog og kan bringe det i anvendelse og dermed medvirke til elevernes trivsel og læring.


Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev har været eller skal igennem strukturelle ændringer i skolevæsnet. Her er igangværende lokale kompetenceudviklingsprojektet rettet mod målstyret undervisning i de enkelte klasser og teamsamarbejde og ledelse. Kommunerne ønsker med deltagelse i projektet at sikre, at lederne bliver mere bevidste om egen rolle i forhold til elevernes, medarbejdernes og deres egen læring. De forventer sig meget af den tværkommunale videndeling, der kan kvalificere den lokale udvikling.

 

Læsø har med sin ene skole en mere lokal kultur. Her er igangsat forløb for at udvikle og kvalificere den målstyrede undervisning. Også på Læsø har man store forventninger til det tværkommunale samarbejde.

 

I Mariagerfjord har forvaltningen med udgangspunkt i kvalitetsrapporten gennemført læringssamtaler med de enkelte skoleledelser med deltagelse af en makkerskole. De første erfaringer med dette arbejde er positive, men peger samtidig på et stort behov for at øge fokus på samarbejde på alle niveauer og på tværs af niveauerne i skolevæsnet. PLF Nord skal bidrage med kvalificering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger ved fokus på teammøder og datainformerede læringssamtaler og ikke mindst ved videndeling på tværs af de forskellige niveauer, så hele Mariagerfjords skolevæsen kan udvikle sig som et professionelt læringsfællesskab. Mariagerfjords deltagelse i PLF Nord er forskudt et år. I foråret 2017 igangsættes projektforberedende aktiviteter, og sparringer m.v. finder sted fra skoleåret 2017/2018.

 

Netop på grund af de lokale kommunale indsatser tager kompetenceudviklingen i PLF Nord et lokalt afsæt og arbejder med de udfordringer, som skolerne står i, på baggrund af den eksisterende viden og de igangværende indsatser.


 

Se kommunernes hjemmesider for mere information omkring lokale indsatser.

Brønderslev

Frederikshavn

Hjørring

Jammerbugt

Læsø

 

              

 

          Mariagerfjord-logo