Det fælles projekt – kompetenceudvikling på tværs

Alle deltagere i PLF Nord er en del af det fælles projekt. Dette er fundamentet for de to spor, undervisningssporet og ledelsessporet, og det binder hele kompetenceudviklingsprojektet sammen.
I det fælles spor formidles den viden, der ligger til baggrund for projektet, samt de erfaringer, som genereres af deltagerne undervejs i forløbet.


Aktiviteterne i det fælles projekt har til formål at øge effekten af indsatsen ved at give plads til viden- og erfaringsdeling og tværkommunal sparring. Det tværkommunale element i kompetenceudviklingsprojektet tilfører dermed en ekstra dimension og øget potentiale. Samarbejdet skal tilføre inspiration og videndeling kommunerne imellem. Dette sker via tværkommunale kurser og netværksmøder.


PLF Nord er bygget op omkring Richard DuFour og Robert J. Marzanos tre store ideer om et professionelt læringsfællesskab: Alle elever skal lære mere, samarbejdet om elevernes læring er i fokus, og data om elevernes læring anvendes i samarbejdet om at forbedre praksis. De tre store ideer kommer til udtryk i PLF Nords aktiviteter i fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

  • Første store idé: (Hvad er målet?) (Fokus på elevernes læring og trivsel).
  • Anden store idé: (Hvordan kan vi opnå målet?) Lærerne, pædagogerne og lederne skal indgå i et forpligtende samarbejde om elevernes læring og trivsel. (Særligt fokus på følgende temaer: PLF-samarbejde, teammøder, læringssamtaler og videndeling).
  • Tredje store idé: (Hvordan kan vi vide, om vi nærmer os målet?) Data omhandlende elevernes læring og trivsel skal understøtte lærernes, pædagogernes og ledernes forpligtende samarbejde. (Særligt fokus på følgende temaer: PLF-samarbejde og data).


 


|