Forslag til yderligere læsning

Konference med Robert J. Marzano: Næste skridt i professionelle læringsfællesskaber.

Marzano, Robert J., Heflebower, Tammy, Hoegh, Jan K., Warrick, Phil og Grift, Gavin (2016 in press): Næste skridt i professionelle læringsfællesskaber - kollaborative teams der tranformerer skolens praksis. Frederikshavn: Dafolo.

DuFour, Richard, DuFour, Rebecca, Eaker, Robert og Many, Thomas W. (2016 in press): Håndbog i professionelle læringsfællesskaber - udviklingsorienterede redskaber til praksis. Frederikshavn: Dafolo.

 

Albrechtsen, Thomas R.S. (2013): Professionelle læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling. Frederikshavn: Dafolo.

 

Andersen, Peter (2015): ”Team 2.0 – professionelle læringsfællesskaber”. I Skolen i morgen, tidsskrift for skoleledelse, nr. 1, 19. årgang.

 

DuFour, Richard og Marzano, Robert J. (2015): Ledere af læring – hvordan ledere I forvaltning, skole og klasseværelse fremmer elevernes læring. Frederikshavn: Dafolo.

 

EVA (2015): Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af forenklede Fælles Mål. København: Danmarks Evalueringsinstitut.

 

Fullan, Michael og Quinn, Joanne (2015): Coherence – the right drivers in action for schools, districts, and systems. Thousand Oaks, CA: Corwin.

 

Hargreaves, Andy og Fullan, Michael (2016): Professionel kapital – en forandring af undervisningen på alle skoler. Frederikshavn: Dafolo.

 

Hattie, John (2013): Synlig læring – for lærere. Frederikshavn: Dafolo.

 

Hattie, John (2015): What works best in education: The politics of collaborative expertise. London: Pearson.

 

Karstensen, Torben Rahn og Vinther, Anne Marie (2015): ”Teamsamarbejde om hvad?”. I Skolen i morgen, tidsskrift for skoleledelse, nr. 1, 19. årgang.

 

Nielsen, Lise Tingleff (2013): Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet ‒ en kulturhistorisk analyse af læreres læring i team. København: Forlaget UCC.

 

Qvortrup, Lars (2015a): Det ved vi om – forskningsinformeret læringsledelse. Frederikshavn: Dafolo.

 

Qvortrup, Lars (2015b): ”Teamet som professionelt læringsfællesskab”. I Skolen i morgen, tidsskrift for skoleledelse, nr. 1, 19. årgang.

 

Robinson, Viviane (2015): Elevcentreret skoleledelse. Frederikshavn: Dafolo.

 

 

|