Jeg er lærer eller pædagog

Hjørring og Læsø

I efteråret 2016 og foråret 2017 deltager jeg på i alt tre kurser om professionelle læringsfællesskaber sammen med mit team, hvor vi klædes på til konkret at udvikle teamet i retning mod de fem kompetencemål.


 

Der laves en baselineundersøgelse på min skole i efteråret 2016, en midtvejsevaluering i 2017 og en afsluttende baselineevaluering i foråret 2018, som inddrager mig gennem et spørgeskema. Udvalgte lærere og pædagoger indgår i en fokusgruppe, hvor der spørges ind til forklaringerne bag spørgeskemasvarene.


Mit team deltager en gang hvert halve år i skoleårene 16/17 og 17/18 i en sparring med en konsulent om teamets arbejdet med målene. Der uddannes en teamkoordinator fra mit team, som skal understøtte og være tovholder på teamets arbejde i udviklingen mod et professionelt læringsfællesskab.

 

Der er halvårlige netværksmøder i kommunen og på tværs af de seks kommuner, som repræsentanter fra min skole deltager i. I efteråret 2017 deltager jeg i en konference sammen med lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter fra alle kommuner i projektet. Netværksmøder og konferencen har fokus på videndeling og erfaringsudveksling om det konkrete lokale arbejde med udvikling af professionelle læringsfællesskaber.


 

Mariagerfjord

I efteråret 2017 og foråret 2018 deltager jeg på i alt tre kurser om professionelle læringsfællesskaber sammen med mit team, hvor vi klædes på til konkret at udvikle teamet i retning mod de fem kompetencemål.


 

Der laves en baselineundersøgelse på min skole i foråret 2017, en midtvejsevaluering i 2018 og en afsluttende baselineevaluering i foråret 2019, som inddrager mig gennem et spørgeskema. Udvalgte lærere og pædagoger indgår i en fokusgruppe, hvor der spørges ind til forklaringerne bag spørgeskemasvarene.


 

Mit team deltager en gang hvert halve år i skoleårene 17/18 og 18/19 i en sparring med en konsulent om teamets arbejdet med målene. Der uddannes en teamkoordinator fra mit team, som skal understøtte og være tovholder på teamets arbejde i udviklingen mod et professionelt læringsfællesskab.


 

Der er halvårlige netværksmøder i kommunen og på tværs af de seks kommuner, som repræsentanter fra min skole deltager i. I efteråret 2017 deltager jeg i en konference sammen med lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningsrepræsentanter fra alle kommuner i projektet. Netværksmøder og konferencen har fokus på videndeling og erfaringsudveksling om det konkrete lokale arbejde med udvikling af professionelle læringsfællesskaber.


 

 

 

|