Jeg er teamkoordinator

Som teamkoordinator deltager jeg i samme kurser som alle lærere og pædagoger og får derudover en teamkoordinatoruddannelse, som består af 5 moduler. Jeg klædes på til at understøtte og være tovholder på arbejdet hen imod målene i mit team. Jeg deltager i de halvårlige sparringer for mit team og får gradvist en større og større rolle i at lede teamsparringer og læringssamtaler i mit team. Skolens teamkoordinatorer deltager også i sparringer med en konsulent om deres særlige rolle. Når projektet afsluttes, spiller jeg en særligt aktiv rolle i, at udviklingen i mit team hen imod et professionelt læringsfællesskab fortsættes. Jeg deltager i de halvårlige netværksmøder med andre teamkoordinatorer i kommunen og i andre kommuner. Jeg spiller en rolle i videndelingen på konferencen i efteråret 2017.   


|