Kompetencemål for teamkoordinatorer

Teamkoordinatorerne skal understøtte lærerne og pædagogernes arbejde med kompetencemålene, hvilket de fem kompetencemål for teamkoordinatorerne afspejler.


Teamkoordinatorer har kompetence til:

  1. At facilitere udvikling af og arbejdet ud fra fælles visioner, værdier og normer for PLF-samarbejde med fokus på elevers læring
  2. At deltage kompetent i og lede teammøder med fokus på elevers læring
  3. At kunne deltage kompetent i og lede reflekterende læringssamtaler med fokus på elevers læring
  4. At analysere og anvende data til pædagogisk praksis med fokus på elevers læring
  5. At videndele systematisk i og på tværs af team, skole, distrikter og kommuner med fokus på elevers læring.
 


|