Kompetencemål for lærere og pædagoger

I undervisningssporet kommer de tre store ideer til udtryk i arbejdet med fem kompetencemål for lærere og pædagoger.


Lærere og pædagoger har kompetence til:

  1. At udvikle og arbejde ud fra fælles visioner, værdier og normer for PLF-samarbejde med fokus på elevers læring
  2. At deltage kompetent i teammøder med fokus på elevers læring
  3. At kunne deltage kompetent i reflekterende læringssamtaler med fokus på elevers læring
  4. At analysere og anvende data til pædagogisk praksis med fokus på elevers læring
  5. At videndele systematisk i og på tværs af team, skole, distrikter og kommuner med fokus på elevers læring.
 


|