Ledelsessporet – tydelig og understøttende ledelse

Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Læsø deltager i ledelsessporet. Denne del af PLF Nord omfatter ca. 125 personer.


I ledelsessporet klædes alle deltagere på til at indgå kompetent i professionelle læringsfællesskaber og dermed fremme en læringskultur.


PLF Nord er bygget op omkring Richard DuFour og Robert J. Marzanos tre store ideer om et professionelt læringsfællesskab: Alle elever skal lære mere, samarbejdet om elevernes læring er i fokus, og data om elevernes læring anvendes i samarbejdet om at forbedre praksis. De tre store ideer kommer til udtryk i PLF Nords aktiviteter i fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.


Kompetenceudviklingen består af fælles kurser og workshops for de enkelte ledelsesteam og af sparringer og tværkommunale netværksmøder. På hver skole foretages en baseline-undersøgelse. Ved at få tydeliggjort dette startpunkt er der mulighed for den enkelte skoleledelse for at monitorere udviklingen løbende. Det samme gælder for de deltagende ledelsesteam, der i begyndelsen af forløbet og undervejs placerer sig på en skala med taksonomiske niveauer for samarbejdets kvalitet og dermed effekt i forhold til elevernes læring.


I ledelsesporet er de fem kompetencemål for skoleledere, distriktsskoleledere og forvaltning rettet mod at lede PLF-samarbejde med data gennem læringssamtaler, videndeling og teammødeledelse. 

 


|