Undervisningssporet – kompetenceudvikling på teamniveau

Hjørring, Læsø og Mariagerfjord deltager i undervisningssporet. Denne del af PLF Nord omfatter ca. 1.350 personer.

 

I undervisningssporet klædes alle lærere og pædagoger på til at indgå kompetent i professionelle læringsfællesskaber og dermed fremme en læringskultur. Dette sker gennem fælles kurser og workshops for de enkelte team og gennem sparringer og tværkommunale netværksmøder.

 

PLF Nord er bygget op omkring Richard DuFour og Robert J. Marzanos tre store ideer om et professionelt læringsfællesskab: Alle elever skal lære mere, samarbejdet om elevernes læring er i fokus, og data om elevernes læring anvendes i samarbejdet om at forbedre praksis. De tre store ideer kommer til udtryk i PLF Nords aktiviteter i fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

 

I undervisningssporet uddannes en række teamkoordinatorer, der har som opgave at sikre den løbende udvikling i de enkelte team og på skolerne. Der uddannes en teamkoordinator for hvert team, hvilket svarer til ca. 240 personer.

 

Med henblik på at opnå, at eleverne lærer så meget som muligt, inddrages data gennem læringssamarbejde. Data er det redskab, lærere og pædagoger skal bruge i de professionelle læringsfællesskaber for at følge elevernes udvikling og sikre, at de lærer mest muligt.


På hver skole foretages en baseline-undersøgelse. Ved at få tydeliggjort dette startpunkt er der mulighed for den enkelte skole for at monitorere udviklingen løbende. Det samme gælder for de deltagende team, der i begyndelsen af forløbet og undervejs placerer sig på en skala med taksonomiske niveauer for samarbejdets kvalitet og dermed effekt i forhold til elevernes læring.

 

I undervisningssporet er de fem kompetencemål for lærere, pædagoger og teamkoordinatorer rettet mod at deltage kompetent i PLF-samarbejde med data gennem læringssamtaler, videndeling og teammødeledelse. 

 

 

|