Aktiviteter i det fælles projekt 1.0

Opstartskonference 2016

Til denne konference blev projektet PLF Nord formelt sat i gang. Formiddagen bød på et fælles oplæg, hvor deltagerne blev introduceret til forskningsinformeret viden om visioner, værdier og normer for samarbejde i teams. I forlængelse heraf arbejdede deltagerne i teams med at italesætte visioner, værdier og normer for arbejdet i professionelle læringsfællesskaber. Desuden blev deltagerne øvede i anvendelsen af konkrete redskaber til udvikling og afklaring af visioner, værdier og normer.

Ledere fra Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt Kommune samt ledere, lærere og pædagoger fra Læsø Kommune deltog i konferencen tirsdag den 2. august 2016.

Ledere, lærere og pædagoger fra Hjørring Kommune deltog i konferencen mandag den 8. august 2016.

Ledere, lærere og pædagoger fra Mariagerfjord Kommune deltog i opstartskonference i maj og juni 2017.

Videndelingskonference 2017

År 2 i PLF Nord 1.0 blev skudt i gang med en vidensdelingskonference, der blev afholdt over to dage i august 2017. Her samledes deltagere for at vidensdele på tværs af kommuner og kvalificerede derved den videre udvikling lokalt.

Ledere, lærere og pædagoger fra Læsø og Hjørring Kommune deltog i konferencen fredag den 4. august 2017.

Ledere fra Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt Kommune samt ledere, lærere og pædagoger fra Mariagerfjord Kommune deltog i konferencen torsdag den 10. august 2017.

Netværksmøder

Netværksmøderne i det fælles spor fandt sted ca. én gang hvert halve år. Her mødtes repræsentanter fra de deltagende kommuner og delte deres erfaringer med projektets fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, vidensdeling, teammøder og data.

I projektet var der lagt op til, at deltagerne udnyttede det potentiale, som projektets tværkommunale dimension indeholder. Gennem vidensdeling af erfaringer fra før og undervejs i projektet kunne deltagerne inspirere hinanden til forbedret praksis. Og ved at formidle egne erfaringer bibragtes der en øget refleksion over egen praksis for den enkelte person.