PLF Nord 1.0

2016 - 2019
SporeneBaggrund

Sporene i PLF Nord 1.0

Ledelsessporet 1.0

Tydelig og understøttende ledelse Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt og Læsø Kommune deltog i ledelsessporet. Denne del af PLF Nord omfattede ca. 125 personer. I ledelsessporet blev alle deltagere klædt på til at indgå kompetent i professionelle...

Undervisningssporet 1.0

Kompetenceudvikling på teamniveau Hjørring, Læsø og Mariagerfjord Kommune deltog i undervisningssporet. Denne del af PLF Nord omfattede ca. 1.350 personer. I undervisningssporet blev alle lærere og pædagoger klædt på til at indgå kompetent i professionelle...

Aktiviteter i det fælles projekt 1.0

Opstartskonference 2016 Til denne konference blev projektet PLF Nord formelt sat i gang. Formiddagen bød på et fælles oplæg, hvor deltagerne blev introduceret til forskningsinformeret viden om visioner, værdier og normer for samarbejde i teams. I forlængelse heraf...

Baggrund 1.0

Mange elementer har betydning, når det handler om at øge elevers læringsudbytte i skolen. Men én ting har vist sig vigtigere end noget andet: At lærere og skoleledere, som er eksperter på deres felt, er inspirerede og brænder for deres arbejde, og at de arbejder sammen for at øge effekten af undervisningen for alle elever (Hattie, 2015).

Læs mere

I PLF Nord 1.0 gik seks kommuner (Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø og Mariagerfjord) derfor sammen om at øge kvaliteten af deres teamsamarbejde. Målet var at udvikle professionelle læringsfællesskaber i blandt andet det enkelte undervisningsteam, skoleledelsesteam og forvaltningsteam – og på tværs af disse.

Projektet blev bygget op omkring uddannelsesforskerne Richard DuFour og Robert Marzanos (2015) tre store idéer om et professionelt læringsfællesskab: Den første idé handler om, at alle elever skal lære mere, og at dette skal være fokus i alt arbejdet i det professionelle læringsfællesskab. Den anden idé handler om, at samarbejdet kommer i fokus. Det skal prioriteres af både medarbejdere, ledere og forvaltning. Den tredje idé handler om at bruge data til at forbedre praksis. Det vil sige, at det professionelle læringsfællesskab måtte være orienteret mod at finde beviser på, om indsatserne havde den ønskede effekt – altså om eleverne lærer mere og trives bedre.

Et professionelt læringsfællesskab har, uanset niveau, altid fokus på, hvordan elevernes læring og trivsel kan øges. Hvis elevernes læring og trivsel skal øges, er man imidlertid nødt til at kvalificere de professionelle, som faciliterer den undervisning og det læringsmiljø, som eleverne tilbydes. Derfor havde projektet som direkte målsætning at kvalificere det målstyrede teamsamarbejde og skabe og udvikle professionelle læringsfællesskaber. Udgangspunktet var altså den anden store idé. Dette blev gjort med henblik på at øge elevernes læring, det vil sige den første store idé. De professionelle læringsfællesskaber skulle drives af data om elevernes læring, det vil sige den tredje store idé.

Det fælles kompetenceudviklingsprojekt kunne beskrives som en ”defineret autonomi” (DuFour og Marzano, 2015, s. 35), som kommunerne i samarbejde med eksterne konsulenter udviklede på et forskningsinformeret grundlag.

Autonomien kom til udtryk ved, at der i nærværende projekt blev lagt vægt på, at den pædagogiske udvikling forankredes lokalt i dobbelt forstand. Kurser, sparringer og andre elementer af kompetenceudviklingen, der involverede eksterne konsulenter, foregik primært i den lokale kontekst – helt konkret på den enkelte skole. Der blev taget afsæt i lokale problemstillinger og udfordringer, de eksisterende teams arbejde skulle kvalificeres, dvs. gruppen skulle bruges til at ændre gruppen, og der blev bygget videre på igangværende kompetenceudviklingsprojekter i de enkelte kommuner.

DuFour og Marzanos tre store idéer – elevernes læring, bedre samarbejde og data som bevis på læringseffekt – var den fælles definerede ramme, inden for hvilken der blev plads til lokal autonomi. De tre idéer kom til udtryk i PLF Nord 1.0 i fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, vidensdeling, teammøder og data.

Baggrunden for PLF Nord 1.0

Deltagende 6 kommuner PLF Nord 1.0

PLF Nord 1.0 deltagende kommune