PLF Nord

Udvikling af professionelle læringsfællesskaber

2016 – 2022

PLF Nord 1.0PLF Nord 2.0

2016 – 2019

PLF Nord 1.0

2016 gik seks kommuner – Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø og Mariagerfjord – sammen om kompetenceudviklingsforløbet PLF Nord, hvori der blev udviklet professionelle læringsfællesskaber som fundament til at styrke samarbejdskulturen og øge fokus på elevernes læring og trivsel. Dafolo A/S var hovedleverandør af konsulentydelser i forbindelse med projektet.

Projektet var støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med kr. 10.970.000. 

Læs mere...

Frem til 2019 blev omkring 1.500 lærere, pædagoger og skoleledere fra kommunerne efteruddannet. De lærte at arbejde tættere og bedre sammen mod det samme mål: elevernes læring og trivsel.

I Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt deltog skoleledelserne og forvaltningen i projektet, og i Hjørring og Mariagerfjord deltog lærere og pædagoger. På Læsø deltog både skoleledelse, lærere og pædagoger.

Projektet fandt sted fra august 2016 til sommeren 2019.

Kompetenceudviklingsforløbet PLF Nord havde fokus på, at samarbejdet mellem lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltningen blev et professionelt læringsfælleskab. Hermed var intentionen at understøtte hele det kollegiale fællesskab – fra klasseværelset og skoledistriktet og helt ind i mødelokalerne på forvaltningen – til øget fælles fokus på elevernes læring og trivsel. Det er i alt sin enkelhed, hvad et professionelt læringsfællesskab går ud på. Indsatsen forløb i det fælles projekt for alle de fem kommuner samt et ledelsesspor og et undervisningsspor.

2019 – 2022

PLF Nord 2.0

Efter sommerferien 2019 valgte fire kommuner at fortsætte forløbet. Denne gang under navnet PLF Nord 2.0. De deltagende kommuner er Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Mariagerfjord Kommune.

Projektet er fortsat støttet af A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Denne gang med kr.10.151.250.

I PLF- Nord 2.0 er der lagt 5 spor.

Læs mere...

Spor 1
Ledere af ledere

Er et forløb for distriktsskoleleder, skoleleder, skolechefer samt interne konsulenter fra de 4 deltagende kommuner. Leverandøren på dette spor er LEAD.

Spor 2
Ledere af medarbejdere

Et forløb for ledelsesteams. Der arbejdes videre med ideerne bag de professionelle læringsfællesskaber, både i forhold til ledelse som PLF og ledelse af PLF. På dette spor deltager Brønderslev, Frederikshavn og Mariagerfjord Kommune.

Leverandørerne på dette spor er Dafolo og IMPACT.

Spor 3
Nøglemedarbejdere

Et forløb for udvalgte nøglemedarbejdere og deres nærmeste ledere. Der arbejdes med teoretisk viden og konkrete værktøjer til at udvikle arbejdet med PLF i organisationen. Samtidig er der fokus på nøglemedarbejdernes egen rolle i det professionelle læringsfællesskab. På dette spor deltager Brønderslev, Frederikshavn og Mariagerfjord Kommune

Leverandørerne på dette spor er Dafolo og IMPACT.

Spor 4
Fællessporet

Et tværkommunalt, forløb hvor der afholdes i alt 5 konferencedage der har til formål at bringe ny viden ind, blandet gennem oplæg fra eksterne oplægsholdere og 4 netværksmøder, der har til formål at understøtte og videndele om lokale løsning mellem de deltagende kommuner.

Leverandøren på dette spor er Dafolo.

Spor 5
Forløb for nytilkomne nøglepersoner

Et forløb for nytilkomne nøglepersoner på tværs af kommunerne.

Leverandøren på dette spor er IMPACT.

PLF Nord 2.0 finder sted fra august 2019 frem til sommeren 2022.

Baggrunden for PLF Nord