Fællessporet 2.0

Også i PLF Nord 2.0 er der tale om et fælles projekt – denne gang med fem spor, der tænkes sammen

Aktiviteterne i det fælles projekt har til formål at øge effekten af indsatsen ved at give plads til videns- og erfaringsdeling og tværkommunal sparring. Det tværkommunale element i kompetenceudviklingsprojektet tilfører dermed en ekstra dimension og øget potentiale. Samarbejdet skal tilføre inspiration og vidensdeling kommunerne imellem. Dette sker via tværkommunale kurser og netværksmøder.

Richard DuFour og Robert Marzanos tre store idéer kommer til udtryk fællessporets aktiviteter i fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

Første store idé: Alle elever skal lære mere

Anden store idé: Samarbejdet om elevernes læring er i fokus

Tredje store idé: Data om elevernes læring anvendes i samarbejdet om at forbedre praksis.

De tre store ideer kommer til udtryk i PLF Nords aktiviteter i fem gennemgående temaer: PLF-samarbejde, læringssamtaler, videndeling, teammøder og data.

Første store idé: (Hvad er målet?) (Fokus på elevernes læring og trivsel).

Anden store idé: (Hvordan kan vi opnå målet?) Lærerne, pædagogerne og lederne skal indgå i et forpligtende samarbejde om elevernes læring og trivsel. (Særligt fokus på følgende temaer: PLF-samarbejde, teammøder, læringssamtaler og videndeling).

Tredje store idé: (Hvordan kan vi vide, om vi nærmer os målet?) Data omhandlende elevernes læring og trivsel skal understøtte lærernes, pædagogernes og ledernes forpligtende samarbejde. (Særligt fokus på følgende temaer: PLF-samarbejde og data).

 


Aktiviteter i fællessporet 2.0

Fællessporet

2019
27/11/2019

Netværkskonference

Hargreaves & Sahlberg

2020
16/06/2020

Netværksmøde

04/09/2020

Netværkskonference

Netværkskonference Niels Tange

24/11/2020

Netværksmøde

2021
02/02/2021

Netværkskonference

Netværkskonference Henrik Dresbøll

01/06/2021

Netværksmøde

14/09/2021

Netværkskonference

Netværkskonference Malene Ringvad

29/11/2021

Netværksmøde

Netværksmøde

2022
30/05/2022

Netværkskonference

Afslutningskonference.