Ledere af medarbejdere 2.0

Ledere af medarbejdere arbejder på dette spor også med konkret udvikling, planlægning og eksekvering – dog kun med afsæt i de overordnede målsætninger, som er uddybet herunder. Målene er taksonomisk opbygget for at understøtte ledernes evaluering af deres udvikling. Vi forventer, at følgende målsætninger er opnået ved projektets afslutning:

PLF-samarbejdet

  • Ledelsesteamet arbejder systematisk sammen om opgaven med at udvikle professionelle læringsfællesskaber.
  • Læringsresultaterne styrer praksis og samarbejdet om nye tiltag med fokus på elevernes læring.
  • Ressourcerne på skolen allokeres ud fra en analytisk og resultatorienteret tilgang.
  • Ledelsen samarbejder med skolens ressourcepersoner om at styrke PLF-samarbejdet med henblik på at forbedre elevresultaterne.
  • Der er en klar forståelse, klare roller og opgavebeskrivelser i organisationen med henblik på at sikre læring på alle niveauer.

Læringssamtaler

Ledelsesteamet sikrer, at læringssamtalerne underbygges med konkret data og har til formål at forbedre det fokus, som læringssamtalen har. Refleksionerne og den nye viden fra læringssamtalerne bliver genstand for nye og fremadrettede handlinger, der støtter de mål, som ønskes opnået.

Teammøder

  • Ledelsesteamet samarbejder om at nå mål specifikt relateret til at øge elevers læring og fokuserer deres indsats gennem brug af data på at finde bedre måder at nå disse mål.
  • Ledelsesmøderne styrker de enkelte ledelsesmedlemmers kompetencer til at lede på opgaven, udvikle praksis på skolen og skabe høje elevresultater.

Data

Der foregår en systematisk databaseret vidensdeling på tværs af skolerne i kommunen.

Aktiviteter for ledere af medarbejdere

Strategisk møde | 2 timer

Tjek på nøglemedarbejdere og organisatoriske rammer

Fællesdag for alle ledelsesteams | 6 timer

Fokus på ledelseteamet som PLF Udarbejdelse af vision og konkrete handlinger for samarbejdet

1. ledelsessparring | 2 timer

Planlægning af prøvehandlinger. Handlinger i praksis.

Handlinger i praksis

2. ledelsessparring | 2 timer

Læringssamtale. Handlinger i praksis.

Handlinger i praksis

3. ledelsessparring | 2 timer

Læringssamtale.