Fællessporet 2.0

Også i PLF Nord 2.0 er der tale om et fælles projekt – denne gang med 5 spor der tænkes sammen. Aktiviteterne i det fælles projekt har til formål at øge effekten af indsatsen ved at give plads til viden- og erfaringsdeling og tværkommunal sparring. Det...

Ledere af medarbejdere 2.0

Ledere af medarbejdere arbejder på dette spor også med konkret udvikling, planlægning og eksekvering – dog kun med afsæt i de overordnede målsætninger, som er uddybet herunder. Målene er taksonomisk opbygget for at understøtte ledernes evaluering af deres udvikling....

Ledere af ledere 2.0

Leder-begrebet dækker i dette projekt over skolechefer, kommunale konsulenter, skoledistriktsledere, skoleledere og afdelingsledere. De generelle målsætninger i projektet danner grundlag for specifikke kompetencemål for ledere. Ledelsessporet er inddelt i to niveauer:...

Deltagende kommuner 2.0

 Status og behov i den enkelte kommune De fire deltagende kommuner har i PLF Nord 1.0 arbejdet på forskellige måder i forhold til professionelle læringsfælleskaber. Alle fire kommune kan se et behov for at videreudvikle deres lokale praksis, for at eleverne kan blive...